STANDARDY PRACY

Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w mojej pracy, jest traktowanie Ciebie  jako najlepszego eksperta kierującego swoim życiem, osobę o wielkim potencjale kreatywności i zaradności.

Do moich obowiązków należy:

 • odkrywanie, objaśnianie i respektowanie tego, co chcesz osiągnąć
 • pobudzanie do samopoznania
 • wspomaganie w wymyślaniu strategii i rozwiązań oraz w wykorzystywaniu własnego potencjału
 • uświadomienie Ci własnej odpowiedzialności za proces zmiany oraz jej efekty

Czego możesz ode mnie oczekiwać:

 • wysokiej jakości
 • doświadczenia zawodowego i życiowego
 • skuteczności pracy
 • wsparcia w drodze do realizacji celu
 • poczucia humoru

Czego ja oczekuję od Ciebie:

 • świadomości i odpowiedzialności za zmianę siebie
 • pełnego zaangażowania
 • zaufania i otwartości
 • odwagi w podejmowaniu nowych działań
 • szczerości
 • współpracy