WIZYTY

WIZYTA 

Przed pierwszą wizytą

1. Skompletuj swoje wyniki zdrowia

Badania: ogólne moczu z ph, morfologia krwi z rozmazem, cholesterol HDL i LDL, trójglicerydy, OB, glukoza, próby wątrobowe – Alat i Aspat, próby nerkowe – kreatynina, kwas moczowy, mocznik, opcjonalnie – enzymy trzustkowe – lipaza i amylaza oraz hormony tarczycowe – TSH, FT3 i FT4.

Uwaga: jeżeli nie posiadasz aktualnych badań z trzech miesięcy wstecz, także możesz zgłosić się na wizytę. Badania doniesiesz w trakcie trwania programu.

2. Przygotuj informacje o zdiagnozowanych chorobach

Jeżeli teraz lub w przeszłości zdiagnozowano u Ciebie: chorobę nowotworową, schorzenia układu krążenia (nadciśnienie, chorobę wieńcową, miażdżycę itp.), osteoporozę, cukrzycę, dnę moczanową, kamicę nerkową, choroby trzustki, choroby żołądka, zespół jelita nadwrażliwego, alergie, nietolerancję pokarmową lub inne – przygotuj ich listę.

WAŻNE! Podczas wywiadu medyczno-żywieniowego dietetyk będzie pytał również o choroby występujące w Twojej najbliższej rodzinie, oraz o ewentualne choroby dziedziczne w dwóch pokoleniach wstecz.

3. Przygotuj informacje o stosowanych lekach

Jeżeli regularnie zażywasz leki lub suplementy – przygotuj ich listę oraz dawkowanie.

4. Ubierz się wygodnie

Każda wizyta rozpoczyna się od badania składu masy ciała. Na analizator pacjent staje bosymi stopami. Ze względu na to, że niektóre urządzenia (telefon komórkowy) oraz przedmioty metalowe mogą wpływać na prawidłowy odczyt, przed badaniem należy zdjąć: biżuterię, paski z metalowymi sprzączkami, zegarek, okulary itp.  

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta (wizyta informacyjna) trwa od 45-60 minut. Inwestycja: 100 zł.

Podczas spotkania, wspólnie z pacjentem, opracowywane są założenia indywidualnego programu, jego czas trwania oraz przeprowadzany jest wywiad medyczno-żywieniowy. Pytania zadawane przez dietetyka mają na celu: poznanie stanu zdrowia pacjenta, nawyków i upodobań żywieniowych, trybu życia oraz celów i oczekiwań.

Przeprowadzane jest również badanie na analizatorze składu masy ciała, oraz omawiane są jego wyniki. W poradni gabinecie pomiar ten dokonywany jest przy wykorzystaniu bioimpedancji elektrycznej (BIA). Jest to metoda stosowana do oceny kompozycji organizmu, która polega na pomiarze przepływu prądu w fazie wodnej i tłuszczowej organizmu. Stosując BIA można określić: zawartość tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, stopień nawodnienia organizmu oraz jego podstawową przemianę materii. Pomiar składu ciała za pomocą bioelektrycznej impedancji to metoda całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna.

Do analizy składu ciała wykorzystywany jest Analizator Tanita SC330S.

Wizyty kontrolne konsultacje

Wizyty kontrolne trwają ok. 20 min. Odbywają się one co tydzień lub co dwa tygodnie w zależności od indywidualnych potrzeb. Ich ilość uzależniona jest od programu, który został wybrany przez pacjenta. Na każdej wizycie wykonywane jest badanie na analizatorze składu masy ciała, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie efektów dotychczasowej diety. Każdorazowo omawiane są wyniki badań, oraz wyjaśniane wątpliwości, czy też, wprowadzane ewentualne modyfikacje stosowanego jadłospisu.

WYBIERZ PROGRAM DLA SIEBIE

Szczegóły każdego programu ustalane są indywidualnie w trakcie wizyty informacyjnej.